Roháček5. Mojžišova20,3

5. Mojžišova 20:3

Deuteronomium

a po­vie im: Počuj, Iz­raelu, vy sa dnes blížite boju idúc proti svojim ne­priateľom. Nech sa neľaká vaše srd­ce, neboj­te sa a ne­strachuj­te sa ani sa ne­tras­te pred nimi.


Verš v kontexte

2 A bude, keď sa už budete blížiť boju, že pri­stúpi kňaz a bude hovoriť ľudu 3 a po­vie im: Počuj, Iz­raelu, vy sa dnes blížite boju idúc proti svojim ne­priateľom. Nech sa neľaká vaše srd­ce, neboj­te sa a ne­strachuj­te sa ani sa ne­tras­te pred nimi. 4 Lebo Hos­podin, váš Bôh je to, ktorý ide s vami, aby bojoval za vás s vašimi ne­priateľmi, aby vás za­chránil.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

3 a po­vie im: Počuj, Iz­raelu, vy sa dnes blížite boju idúc proti svojim ne­priateľom. Nech sa neľaká vaše srd­ce, neboj­te sa a ne­strachuj­te sa ani sa ne­tras­te pred nimi.

Evanjelický

3 Po­vie im: Čuj, Iz­rael! Dnes sa chys­táte do boja proti svojim ne­priateľom. Ne­klesaj­te na mys­li! Neboj­te sa, ne­maj­te strach ani sa ich neľakaj­te,

Ekumenický

3 Po­vie: Počuj, Iz­rael! Dnes sa chys­táte do boja proti svojim ne­priateľom. Ne­klesaj­te na mys­li! Neboj­te sa, neľakaj­te sa a ne­maj­te z nich strach!

Bible21

3 „S­lyš, Iz­rae­li! Dnes jdete do boje pro­ti svým ne­přá­te­lům. Ne­buď­te malo­my­s­lní, ne­boj­te se ani ne­děs­te – neměj­te z nich strach.