Roháček5. Mojžišova20,2

5. Mojžišova 20:2

Deuteronomium

A bude, keď sa už budete blížiť boju, že pri­stúpi kňaz a bude hovoriť ľudu


Verš v kontexte

1 Keď vy­j­deš do voj­ny proti svoj­mu ne­priateľovi a uvidíš kone, vozy a ľud, ktorého bude viac ako teba, nebudeš sa ich báť, lebo Hos­podin, tvoj Bôh, je s tebou, ktorý ťa vy­viedol hore z Egypt­skej zeme. 2 A bude, keď sa už budete blížiť boju, že pri­stúpi kňaz a bude hovoriť ľudu 3 a po­vie im: Počuj, Iz­raelu, vy sa dnes blížite boju idúc proti svojim ne­priateľom. Nech sa neľaká vaše srd­ce, neboj­te sa a ne­strachuj­te sa ani sa ne­tras­te pred nimi.

späť na 5. Mojžišova, 20

Príbuzné preklady Roháček

2 A bude, keď sa už budete blížiť boju, že pri­stúpi kňaz a bude hovoriť ľudu

Evanjelický

2 Tes­ne pred bojom pred­stúpi kňaz a pre­hovorí k ľudu.

Ekumenický

2 Krát­ko pred začiat­kom boja pred­stúpi kňaz pred ľud a pre­hovorí.

Bible21

2 Než půjdete do bitvy, přistoupí kněz a pro­mluví k li­du: