Roháček5. Mojžišova2,8

5. Mojžišova 2:8

Deuteronomium

A keď sme prešli od svojich bratov, synov Ezavových, ktorí bývajú na Seire, s ces­ty na rovine, z Elatu a z Eci­on-gábera, ob­rátili sme sa a prešli sme ces­tou Moáb­skej púšte.


Verš v kontexte

7 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, ťa požeh­nal v každej práci tvojich rúk; vie, že ideš touto veľkou púšťou. Toto už štyrid­sať rokov bol Hospodin, tvoj Bôh, s tebou; ne­mal si v ničom nedos­tat­ku. 8 A keď sme prešli od svojich bratov, synov Ezavových, ktorí bývajú na Seire, s ces­ty na rovine, z Elatu a z Eci­on-gábera, ob­rátili sme sa a prešli sme ces­tou Moáb­skej púšte. 9 A Hos­podin mi riekol: Nebudeš trápiť Moábov ani si nezačínaj s nimi púšťajúc sa do voj­ny, lebo ti nedám dedičs­tva z ich zeme, pre­tože som dal synom Lotovým Ár do dedičs­tva.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

8 A keď sme prešli od svojich bratov, synov Ezavových, ktorí bývajú na Seire, s ces­ty na rovine, z Elatu a z Eci­on-gábera, ob­rátili sme sa a prešli sme ces­tou Moáb­skej púšte.

Evanjelický

8 A tak sme od­išli od našich bratov, synov Ézavových, ktorí bývajú v Séíre, ces­tou cez Arábu, ktorá vy­chádza z Élatu a Ec­jón-Geberu. Po­tom sme sa ob­rátili a prešli smerom k Moáb­skej púšti.

Ekumenický

8 Prešli sme teda pop­ri našich bratoch Ézavov­coch, ktorí obývajú Seír, step­nou ces­tou, ktorá vy­chádza z Élatu a Ec­jón-Geberu. Po­tom sme sa ob­rátili a šli sme ďalej smerom k Moábskej púšti.

Bible21

8 A tak jsme obeš­li své bra­t­ry, syny Ezauovy, byd­lící na Seí­ru. Vy­hnu­li jsme se cestě přes pláň Arava, jež vede od Ei­la­tu a Ecjon-ge­be­ru, a vy­da­li se cestou přes moáb­s­kou poušť.