Roháček5. Mojžišova2,7

5. Mojžišova 2:7

Deuteronomium

Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, ťa požeh­nal v každej práci tvojich rúk; vie, že ideš touto veľkou púšťou. Toto už štyrid­sať rokov bol Hospodin, tvoj Bôh, s tebou; ne­mal si v ničom nedos­tat­ku.


Verš v kontexte

6 Po­krm si kúpite od nich za peniaze, a tak budete jesť, aj vody si kúpite od nich za peniaze, a budete piť. 7 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, ťa požeh­nal v každej práci tvojich rúk; vie, že ideš touto veľkou púšťou. Toto už štyrid­sať rokov bol Hospodin, tvoj Bôh, s tebou; ne­mal si v ničom nedos­tat­ku. 8 A keď sme prešli od svojich bratov, synov Ezavových, ktorí bývajú na Seire, s ces­ty na rovine, z Elatu a z Eci­on-gábera, ob­rátili sme sa a prešli sme ces­tou Moáb­skej púšte.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, ťa požeh­nal v každej práci tvojich rúk; vie, že ideš touto veľkou púšťou. Toto už štyrid­sať rokov bol Hospodin, tvoj Bôh, s tebou; ne­mal si v ničom nedos­tat­ku.

Evanjelický

7 lebo Hos­podin, tvoj Boh, ťa po žeh­nal pri každom diele tvojich rúk. Po­zná tvoje putovanie po tej­to veľkej púšti; už štyrid­sať rokov je Hos­podin s tebou, ne­mal si v ničom nedos­tat­ku.

Ekumenický

7 Veď Hos­podin, tvoj Boh, ťa požeh­nával vo všet­kom, čo si robil. Vie o tvojej ces­te touto veľkou púšťou. Hos­podin, tvoj Boh, je už štyrid­sať rokov s tebou, a nič ti nechýbalo.

Bible21

7 Hos­po­din, tvůj Bůh, ti pře­ce žeh­nal při veškerém tvém počínání. Zná tvé putování touto ve­likou pouští. Už čtyřicet let je Hos­po­din, tvůj Bůh, s te­bou a nic ti nescházelo.“