Roháček5. Mojžišova2,6

5. Mojžišova 2:6

Deuteronomium

Po­krm si kúpite od nich za peniaze, a tak budete jesť, aj vody si kúpite od nich za peniaze, a budete piť.


Verš v kontexte

5 Ned­ráždite ich, lebo vám nedám z ich zeme ani toľko, čo by zašľapil nohou, lebo vrch Seir som dal Ezavovi do dedičného majet­ku. 6 Po­krm si kúpite od nich za peniaze, a tak budete jesť, aj vody si kúpite od nich za peniaze, a budete piť. 7 Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, ťa požeh­nal v každej práci tvojich rúk; vie, že ideš touto veľkou púšťou. Toto už štyrid­sať rokov bol Hospodin, tvoj Bôh, s tebou; ne­mal si v ničom nedos­tat­ku.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

6 Po­krm si kúpite od nich za peniaze, a tak budete jesť, aj vody si kúpite od nich za peniaze, a budete piť.

Evanjelický

6 Jed­lo si od nich kupuj­te za peniaze, aby ste mali čo jesť. Ba aj vodu si od nich kupuj­te za peniaze, aby ste mali čo piť;

Ekumenický

6 Za peniaze si budete od nich kupovať po­travu, aby ste mali čo jesť. Aj vodu si budete u nich za­ob­starávať za peniaze, aby ste mali čo piť.

Bible21

6 Za jídlo, které sní­te, i za vo­du, kte­rou vy­pi­jete, jim pro­to za­platí­te stříbrem.