Roháček5. Mojžišova2,37

5. Mojžišova 2:37

Deuteronomium

Len k zemi synov Am­monových si sa ne­prib­lížil, k ni­ktorému kraju po­toka Jabb­ka ani k mes­tám toho po­horia ani k ni­ktorému miestu, ktorému blížiť sa zapovedal Hos­podin, náš Bôh.


Verš v kontexte

35 Len dobytok sme si po­brali za plen a korisť miest, ktoré sme zau­jali. 36 Od Aro­era, ktoré je na brehu po­toka Ar­nona, a od mesta, ktoré je v tej doline, až po Gileád nebolo mes­ta, ktoré by nám bolo bývalo pri­vysoké; všet­ky dal Hos­podin, nás Bôh, pred na­mi. 37 Len k zemi synov Am­monových si sa ne­prib­lížil, k ni­ktorému kraju po­toka Jabb­ka ani k mes­tám toho po­horia ani k ni­ktorému miestu, ktorému blížiť sa zapovedal Hos­podin, náš Bôh.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

37 Len k zemi synov Am­monových si sa ne­prib­lížil, k ni­ktorému kraju po­toka Jabb­ka ani k mes­tám toho po­horia ani k ni­ktorému miestu, ktorému blížiť sa zapovedal Hos­podin, náš Bôh.

Evanjelický

37 Len ku krajine Am­món­cov si sa ne­prib­lížil, totiž k celému po­brežiu po­toka Jab­bók, ani k mes­tám na po­horí, ako pri­kázal Hos­podin, náš Boh.

Ekumenický

37 Len ku krajine Amónčanov si sa ne­prib­lížil, k celému po­brežiu po­toka Jab­bók, ani k mestám na po­horí či kdekoľvek in­de, kde sa nám Hos­podin, náš Boh, pri­blížiť za­kázal.

Bible21

37 Ne­při­blížil ses ale k zemi Amon­ců, k oko­lí po­toka Jabok, k městům v horách a vůbec k niče­mu, co Hos­po­din, náš Bůh, za­kázal.