Roháček5. Mojžišova2,35

5. Mojžišova 2:35

Deuteronomium

Len dobytok sme si po­brali za plen a korisť miest, ktoré sme zau­jali.


Verš v kontexte

34 a zau­jali sme všet­ky jeho mes­tá toho času a za­hladili sme, za­rečené, všet­ky tie mestá, mužov, ženy i deti, takže sme ne­ponechali ni­koho nažive. 35 Len dobytok sme si po­brali za plen a korisť miest, ktoré sme zau­jali. 36 Od Aro­era, ktoré je na brehu po­toka Ar­nona, a od mesta, ktoré je v tej doline, až po Gileád nebolo mes­ta, ktoré by nám bolo bývalo pri­vysoké; všet­ky dal Hos­podin, nás Bôh, pred na­mi.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

35 Len dobytok sme si po­brali za plen a korisť miest, ktoré sme zau­jali.

Evanjelický

35 Iba dobytok sme zhabali s korisťou z miest, ktoré sme za­brali.

Ekumenický

35 Len dobytok a ulúpené veci z obsadených miest sme si nechali ako korisť.

Bible21

35 Z do­bytých měst jsme si ro­ze­b­ra­li do­by­tek a kořist.