Roháček5. Mojžišova2,33

5. Mojžišova 2:33

Deuteronomium

A Hos­podin, náš Bôh, ho vydal pred na­mi, a porazili sme ho i jeho synov i všetok jeho ľud


Verš v kontexte

32 Vtedy vy­šiel Síchon proti nám, on i všetok jeho ľud, do boja do Joh­sy. 33 A Hos­podin, náš Bôh, ho vydal pred na­mi, a porazili sme ho i jeho synov i všetok jeho ľud 34 a zau­jali sme všet­ky jeho mes­tá toho času a za­hladili sme, za­rečené, všet­ky tie mestá, mužov, ženy i deti, takže sme ne­ponechali ni­koho nažive.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

33 A Hos­podin, náš Bôh, ho vydal pred na­mi, a porazili sme ho i jeho synov i všetok jeho ľud

Evanjelický

33 Hos­podin, náš Boh, nám ho vy­dal, tak že sme porazili jeho aj jeho synov, aj všetok jeho ľud.

Ekumenický

33 Hos­podin, náš Boh, nám ho vy­dal a my sme porazili jeho, jeho synov a všetok jeho ľud.

Bible21

33 Hos­po­din, náš Bůh, nám ho však vy­dal, takže jsme ho po­razi­li i s jeho syny a se vším jeho li­dem.