Roháček5. Mojžišova2,32

5. Mojžišova 2:32

Deuteronomium

Vtedy vy­šiel Síchon proti nám, on i všetok jeho ľud, do boja do Joh­sy.


Verš v kontexte

31 A Hos­podin mi riekol: Hľaď, začal som dávať pred tebou Síchona a jeho zem. Začni, zauj­mi, aby si dedične zau­jal jeho zem. 32 Vtedy vy­šiel Síchon proti nám, on i všetok jeho ľud, do boja do Joh­sy. 33 A Hos­podin, náš Bôh, ho vydal pred na­mi, a porazili sme ho i jeho synov i všetok jeho ľud

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

32 Vtedy vy­šiel Síchon proti nám, on i všetok jeho ľud, do boja do Joh­sy.

Evanjelický

32 Vtedy vy­šiel Síchón so všet­kým svojím ľudom proti nám do boja k Jahacu.

Ekumenický

32 Síchon vy­šiel so všet­kým svojím ľudom proti nám do boja k Jahacu.

Bible21

32 Si­chon se vším svým li­dem pro­ti nám vy­táhl do boje v Jahce.