Roháček5. Mojžišova2,31

5. Mojžišova 2:31

Deuteronomium

A Hos­podin mi riekol: Hľaď, začal som dávať pred tebou Síchona a jeho zem. Začni, zauj­mi, aby si dedične zau­jal jeho zem.


Verš v kontexte

30 Ale Síchon, kráľ Chešbona, nech­cel dať, aby sme prešli jeho územím, lebo Hos­podin, tvoj Bôh, za­tvr­dil jeho ducha a po­smelil jeho srd­ce, aby ho vy­dal do tvojej ruky, jako je tomu dnes. 31 A Hos­podin mi riekol: Hľaď, začal som dávať pred tebou Síchona a jeho zem. Začni, zauj­mi, aby si dedične zau­jal jeho zem. 32 Vtedy vy­šiel Síchon proti nám, on i všetok jeho ľud, do boja do Joh­sy.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

31 A Hos­podin mi riekol: Hľaď, začal som dávať pred tebou Síchona a jeho zem. Začni, zauj­mi, aby si dedične zau­jal jeho zem.

Evanjelický

31 Po­tom mi Hos­podin riekol: Hľa, začínam ti dávať do moci Síchóna a jeho krajinu! Začni za­berať jeho krajinu a zmoc­ni sa jej!

Ekumenický

31 Hos­podin mi po­vedal: Po­zri, začal som ti dávať do moci Síchona i jeho krajinu. Začni ju ob­sadzovať.

Bible21

31 Hos­po­din mi ře­kl: „Po­hleď, už to za­číná! Vy­dávám ti Si­cho­na i jeho zem. Za­čni si ji pod­maňovat a ob­saď ji.“