Roháček5. Mojžišova2,30

5. Mojžišova 2:30

Deuteronomium

Ale Síchon, kráľ Chešbona, nech­cel dať, aby sme prešli jeho územím, lebo Hos­podin, tvoj Bôh, za­tvr­dil jeho ducha a po­smelil jeho srd­ce, aby ho vy­dal do tvojej ruky, jako je tomu dnes.


Verš v kontexte

29 učiň mi, jako mi učinili synovia Ezavovi, ktorí bývajú na Seire, a Moábi, ktorí bývajú v Áre, do­kiaľ ne­prej­dem cez Jor­dán do zeme, ktorú nám dáva Hos­podin, náš Bôh. 30 Ale Síchon, kráľ Chešbona, nech­cel dať, aby sme prešli jeho územím, lebo Hos­podin, tvoj Bôh, za­tvr­dil jeho ducha a po­smelil jeho srd­ce, aby ho vy­dal do tvojej ruky, jako je tomu dnes. 31 A Hos­podin mi riekol: Hľaď, začal som dávať pred tebou Síchona a jeho zem. Začni, zauj­mi, aby si dedične zau­jal jeho zem.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

30 Ale Síchon, kráľ Chešbona, nech­cel dať, aby sme prešli jeho územím, lebo Hos­podin, tvoj Bôh, za­tvr­dil jeho ducha a po­smelil jeho srd­ce, aby ho vy­dal do tvojej ruky, jako je tomu dnes.

Evanjelický

30 Ale chešbón­sky kráľ Síchón nám nech­cel do­voliť prej­sť cez svoju krajinu, lebo Hos­podin, tvoj Boh, urobil jeho ducha ne­pod­daj­ným a za­tvr­dil mu srd­ce, aby ho vy­dal tebe do rúk, ako je tomu dnes.

Ekumenický

30 Chešbón­sky kráľ Síchon nám však nech­cel do­voliť pre­chod cez svoju krajinu, lebo Hos­podin, tvoj Boh, mu otupil ducha a za­tvr­dil srd­ce, aby ti ho vy­dal do rúk, ako je to dnes.

Bible21

30 Cheš­bon­ský král Si­chon nás však nene­chal pro­jít svým územím. Hos­po­din, tvůj Bůh, to­tiž po­sí­lil jeho hrdost a od­hod­lání, aby jej pak vy­dal do tvé ru­ky, jak je tomu dodnes.