Roháček5. Mojžišova2,25

5. Mojžišova 2:25

Deuteronomium

Tohoto dňa začnem dávať tvoj strach a tvoju bázeň na ľudí pod celým nebom. Tí, ktorí počujú zvesť o tebe, budú sa triasť a budú sa svíjať od strachu pred tebou.


Verš v kontexte

24 Tedy vstaňte, rušaj­te sa a prej­dite cez po­tok Ar­non! Hľaďže, dal som do tvojej ruky Síchona, kráľa Chešbona, Amoreja, i jeho zem. Začni, zauj­mi a vy­zvúc ho pus­ti sa s ním do boja. 25 Tohoto dňa začnem dávať tvoj strach a tvoju bázeň na ľudí pod celým nebom. Tí, ktorí počujú zvesť o tebe, budú sa triasť a budú sa svíjať od strachu pred tebou. 26 A po­slal som po­slov z púšte Kedemót k Síchonovi, kráľovi Chešbona, so slovami po­koja vzkazujúc:

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

25 Tohoto dňa začnem dávať tvoj strach a tvoju bázeň na ľudí pod celým nebom. Tí, ktorí počujú zvesť o tebe, budú sa triasť a budú sa svíjať od strachu pred tebou.

Evanjelický

25 Toh­to dňa začnem vzbudzovať strach a bázeň pred tebou u všet­kých národov pod nebom, ktoré sa budú triasť a chvieť pred tebou, keď počujú zvesť o tebe.

Ekumenický

25 Už dnes začnem na­háňať hrôzu a strach pred tebou medzi národ­mi kdekoľvek pod nebom. Tie sa budú triasť a chvieť pred tebou, len čo sa do­počujú o tebe.

Bible21

25 Dnes za­čínám na náro­dy pode vším ne­bem pouštět strach a hrů­zu z te­be. Až o to­bě us­lyší, bu­dou se před te­bou třást a chvět se úzkostí.“