Roháček5. Mojžišova2,22

5. Mojžišova 2:22

Deuteronomium

jako učinil synom Ezavovým, ktorí bývajú na Seire, keď za­hladil Chorov zp­red ich tvári, takže zau­jali ich d­ržavie a bývajú na ich mies­te až do dnešného dňa.


Verš v kontexte

21 Bol to veliký ľud, mnohý a vy­soký jako Enákov­ci, ale Hos­podin ich vy­hubil zp­red ich tvári, a tak zaujali ich d­ržavie a bývali na ich mies­te, 22 jako učinil synom Ezavovým, ktorí bývajú na Seire, keď za­hladil Chorov zp­red ich tvári, takže zau­jali ich d­ržavie a bývajú na ich mies­te až do dnešného dňa. 23 A Avajov, ktorí bývali v dedinách až po Gazu, vy­plienili Kaf­torania, ktorí vy­šli z Kaf­tora, a bývali na ich mies­te.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

22 jako učinil synom Ezavovým, ktorí bývajú na Seire, keď za­hladil Chorov zp­red ich tvári, takže zau­jali ich d­ržavie a bývajú na ich mies­te až do dnešného dňa.

Evanjelický

22 ako urobil Hos­podin Ézavovým synom, ktorí bývali v Séíre, keď vy­hubil pred nimi Chorij­cov; vy­hnali ich a usadili sa na ich mies­te až do dnešného dňa.

Ekumenický

22 ako to Hos­podin urobil Ézavov­com, ktorí bývajú v Seíre, keď pred nimi vy­hubil Chórov, takže ich vy­hnali, a na ich mies­te sú do­dnes.

Bible21

22 To­též uči­nil pro syny Ezauovy byd­lící na Seí­ru, když před nimi vy­hla­dil Cho­rej­ce, takže je vy­hna­li a usa­di­li se na je­jich místě, kde jsou až dodnes.