Roháček5. Mojžišova2,21

5. Mojžišova 2:21

Deuteronomium

Bol to veliký ľud, mnohý a vy­soký jako Enákov­ci, ale Hos­podin ich vy­hubil zp­red ich tvári, a tak zaujali ich d­ržavie a bývali na ich mies­te,


Verš v kontexte

20 Aj tá bola po­važovaná za zem ob­rov; ob­rovia v nej bývali pred­tým, a Am­monovia ich na­zvali Za­mzum­mím. 21 Bol to veliký ľud, mnohý a vy­soký jako Enákov­ci, ale Hos­podin ich vy­hubil zp­red ich tvári, a tak zaujali ich d­ržavie a bývali na ich mies­te, 22 jako učinil synom Ezavovým, ktorí bývajú na Seire, keď za­hladil Chorov zp­red ich tvári, takže zau­jali ich d­ržavie a bývajú na ich mies­te až do dnešného dňa.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 Bol to veliký ľud, mnohý a vy­soký jako Enákov­ci, ale Hos­podin ich vy­hubil zp­red ich tvári, a tak zaujali ich d­ržavie a bývali na ich mies­te,

Evanjelický

21 ľud veľký, počet­ný a vy­sokej po­stavy ako Anákov­ci. Ale Hos­podin ich vy­hubil pred nimi. Keď ich vy­hnali, usadili sa na ich mies­te,

Ekumenický

21 Bol to veľký a počet­ný ľud vy­sokej po­stavy ako Anákovia. Hos­podin ich vy­hubil pred Amónčan­mi, ktorí ich vy­hnali. Usadili sa na ich mies­te,

Bible21

21 mo­hutný a početný lid, vy­soký jako Ana­kov­ci. Hos­po­din je však před nimi vy­hla­dil, takže je vy­hna­li a usa­di­li se na je­jich místě.