Roháček5. Mojžišova2,20

5. Mojžišova 2:20

Deuteronomium

Aj tá bola po­važovaná za zem ob­rov; ob­rovia v nej bývali pred­tým, a Am­monovia ich na­zvali Za­mzum­mím.


Verš v kontexte

19 a pri­blížiš sa na­proti synom Am­monovým; nebudeš ich trápiť ani si nezačínaj s nimi, lebo ti nedám vlast­níc­tva zo zeme synov Am­monových, pre­tože som ju dal synom Lotovým za vlast­níc­tvo. 20 Aj tá bola po­važovaná za zem ob­rov; ob­rovia v nej bývali pred­tým, a Am­monovia ich na­zvali Za­mzum­mím. 21 Bol to veliký ľud, mnohý a vy­soký jako Enákov­ci, ale Hos­podin ich vy­hubil zp­red ich tvári, a tak zaujali ich d­ržavie a bývali na ich mies­te,

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 Aj tá bola po­važovaná za zem ob­rov; ob­rovia v nej bývali pred­tým, a Am­monovia ich na­zvali Za­mzum­mím.

Evanjelický

20 Aj túto po­kladali za krajinu Refáov­cov. Refáov­ci bývali v nej pred­tým a Am­món­ci ich volali Za­mzum­cami -

Ekumenický

20 Aj toto územie sa po­kladalo za vlast­níc­tvo Refájov. Refáji ho obývali pred­tým a Amónčania ich nazývali Za­mzum­mčan­mi.

Bible21

20 (I toto území bývá počítáno k zemi Refaj­ců. Původně tam byd­le­li Refaj­ci – Amon­ci je ovšem na­zýva­li Za­mzum­ci –