Roháček5. Mojžišova2,2

5. Mojžišova 2:2

Deuteronomium

A Hos­podin mi riekol:


Verš v kontexte

1 A ob­rátiac sa tiah­li sme na púšť ces­tou ­smerom k Červenému moru, tak ako mi hovoril Hos­podin, a ob­chádzali sme vrch Seir mnoho dní. 2 A Hos­podin mi riekol: 3 Už ste sa do­sť na­ob­chádzali tohoto vr­chu; ob­ráťte sa na sever.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 A Hos­podin mi riekol:

Evanjelický

2 Vtedy mi riekol Hos­podin:

Ekumenický

2 Vtedy mi Hos­podin po­vedal:

Bible21

2 Hos­po­din mi ře­kl: