Roháček5. Mojžišova2,19

5. Mojžišova 2:19

Deuteronomium

a pri­blížiš sa na­proti synom Am­monovým; nebudeš ich trápiť ani si nezačínaj s nimi, lebo ti nedám vlast­níc­tva zo zeme synov Am­monových, pre­tože som ju dal synom Lotovým za vlast­níc­tvo.


Verš v kontexte

18 Ty prej­deš dnes­ká hranicu Moábovu, Ár, 19 a pri­blížiš sa na­proti synom Am­monovým; nebudeš ich trápiť ani si nezačínaj s nimi, lebo ti nedám vlast­níc­tva zo zeme synov Am­monových, pre­tože som ju dal synom Lotovým za vlast­níc­tvo. 20 Aj tá bola po­važovaná za zem ob­rov; ob­rovia v nej bývali pred­tým, a Am­monovia ich na­zvali Za­mzum­mím.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 a pri­blížiš sa na­proti synom Am­monovým; nebudeš ich trápiť ani si nezačínaj s nimi, lebo ti nedám vlast­níc­tva zo zeme synov Am­monových, pre­tože som ju dal synom Lotovým za vlast­níc­tvo.

Evanjelický

19 a pri­blížiš sa k Am­món­com. Ne­na­pádaj ich, ani sa s nimi ne­púšťaj do voj­ny, lebo ti nedám z krajiny Amón nič do vlast­níc­tva, pre­tože som ju dal do vlast­níc­tva synom Lótovým.

Ekumenický

19 a pri­blížiš sa k Amónčanom. Ne­na­pádaj ich ani sa ne­púšťaj s nimi do boja, lebo z ich územia ti nič nedám do vlast­níc­tva, pre­tože som ho dal do vlast­níc­tva Lótovým synom.

Bible21

19 a blížíš se k Amon­cům. Neútoč na ně a ne­bo­juj s ni­mi. V zemi Amon­ců ti ne­dám žádné vlastnictví, ne­boť jsem ji určil do vlastnictví synům Lotovým.“