Roháček5. Mojžišova2,10

5. Mojžišova 2:10

Deuteronomium

Émovia bývali pred­tým v nej, v zemi Ára, veľký to ľud, mnohý a vy­soký jako Enákov­ci.


Verš v kontexte

9 A Hos­podin mi riekol: Nebudeš trápiť Moábov ani si nezačínaj s nimi púšťajúc sa do voj­ny, lebo ti nedám dedičs­tva z ich zeme, pre­tože som dal synom Lotovým Ár do dedičs­tva. 10 Émovia bývali pred­tým v nej, v zemi Ára, veľký to ľud, mnohý a vy­soký jako Enákov­ci. 11 Prav­da aj oni boli po­važovaní za ob­rov ako Enákov­ci, a Moábovia ich po­menovali Emím.

späť na 5. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 Émovia bývali pred­tým v nej, v zemi Ára, veľký to ľud, mnohý a vy­soký jako Enákov­ci.

Evanjelický

10 Pred­tým bývali v ňom Émovia, ľud veľký, počet­ný a vy­sokej po­stavy ako Anákov­ci.

Ekumenický

10 Pred­tým tam bývali Émi, veľký a počet­ný ľud vy­sokej po­stavy ako Anákovia.

Bible21

10 (Původně tam byd­le­li Emej­ci, silný a početný lid, vy­soký jako Ana­kov­ci.