Roháček5. Mojžišova19,9

5. Mojžišova 19:9

Deuteronomium

keď budeš os­tríhať všet­ky tieto pri­kázania činiac ich, ktoré ti ja pri­kazujem dnes, aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po jeho ces­tách po všet­ky dni, vtedy si pri­dáš ešte d­ruhé tri mes­tá ku tým trom,


Verš v kontexte

8 A jest­li rozšíri Hos­podin, tvoj Bôh, tvoje územie, ako pri­sahal tvojim ot­com, a dá ti celú zem, o ktorej hovoril, že ju dá tvojim ot­com, 9 keď budeš os­tríhať všet­ky tieto pri­kázania činiac ich, ktoré ti ja pri­kazujem dnes, aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po jeho ces­tách po všet­ky dni, vtedy si pri­dáš ešte d­ruhé tri mes­tá ku tým trom, 10 aby sa ne­vyliala ne­vin­ná krv vpro­stred tvojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičstva, a bola by na tebe krv.

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

9 keď budeš os­tríhať všet­ky tieto pri­kázania činiac ich, ktoré ti ja pri­kazujem dnes, aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po jeho ces­tách po všet­ky dni, vtedy si pri­dáš ešte d­ruhé tri mes­tá ku tým trom,

Evanjelický

9 pre­tože si sa usiloval za­chovávať ten­to príkaz, ktorý ti dnes pri­kazujem - totiž, aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, a kráčal po Jeho ces­tách po všet­ky dni - pri­daj ešte ďalšie tri mes­tá k oným trom,

Ekumenický

9 za­chovaj každý príkaz, ktorý ti dnes dávam: aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, a chodil po jeho ces­tách po všet­ky dni. Pri­daj teda k tým trom mes­tám ešte ďalšie tri.

Bible21

9 (bu­deš-li ovšem peč­livě do­držovat všech­na přikázání, která vám dnes udílím, to­tiž abys mi­loval Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a kráčel po jeho cestách po všech­ny dny), po­tom k těm­to třem městům při­dáš ještě další tři.