Roháček5. Mojžišova19,8

5. Mojžišova 19:8

Deuteronomium

A jest­li rozšíri Hos­podin, tvoj Bôh, tvoje územie, ako pri­sahal tvojim ot­com, a dá ti celú zem, o ktorej hovoril, že ju dá tvojim ot­com,


Verš v kontexte

7 Pre­to ti ja pri­kazujem a hovorím: Od­delíš si tri mes­tá. 8 A jest­li rozšíri Hos­podin, tvoj Bôh, tvoje územie, ako pri­sahal tvojim ot­com, a dá ti celú zem, o ktorej hovoril, že ju dá tvojim ot­com, 9 keď budeš os­tríhať všet­ky tieto pri­kázania činiac ich, ktoré ti ja pri­kazujem dnes, aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po jeho ces­tách po všet­ky dni, vtedy si pri­dáš ešte d­ruhé tri mes­tá ku tým trom,

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

8 A jest­li rozšíri Hos­podin, tvoj Bôh, tvoje územie, ako pri­sahal tvojim ot­com, a dá ti celú zem, o ktorej hovoril, že ju dá tvojim ot­com,

Evanjelický

8 Ak Hos­podin, tvoj Boh, rozšíri tvoje územie, ako pri­sahal tvojim ot­com, a dá ti celú krajinu, ktorú pri­sahal dať tvojim ot­com,

Ekumenický

8 Keď Hos­podin, tvoj Boh, rozšíri tvoje územie, ako pod prísahou sľúbil ot­com, a dá ti celú krajinu, o ktorej po­vedal, že im ju dá,

Bible21

8 Až Hos­po­din, tvůj Bůh, pod­le přísahy dané tvým ot­cům rozšíří tvé území a dá ti ce­lou zem, kte­rou za­s­lí­bil tvým ot­cům