Roháček5. Mojžišova19,7

5. Mojžišova 19:7

Deuteronomium

Pre­to ti ja pri­kazujem a hovorím: Od­delíš si tri mes­tá.


Verš v kontexte

6 aby snáď po­mstiteľ krvi nehonil vraha, keď by sa roz­pálilo jeho srd­ce, a nedos­tih­nul ho, keby bolo mnoho ces­ty, a za­bil by ho bez toho, že by bol za­slúžil sm­rť, pre­tože ho ne­mal v nenávis­ti ani vtedy ani pred tým. 7 Pre­to ti ja pri­kazujem a hovorím: Od­delíš si tri mes­tá. 8 A jest­li rozšíri Hos­podin, tvoj Bôh, tvoje územie, ako pri­sahal tvojim ot­com, a dá ti celú zem, o ktorej hovoril, že ju dá tvojim ot­com,

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

7 Pre­to ti ja pri­kazujem a hovorím: Od­delíš si tri mes­tá.

Evanjelický

7 Pre­to ti pri­kazujem: Od­deľ si tri mes­tá!

Ekumenický

7 Pre­to ti pri­kazujem: Od­deľ tri mes­tá!

Bible21

7 A pro­to ti přikazu­ji: Od­děl si tři měs­ta.