Roháček5. Mojžišova19,20

5. Mojžišova 19:20

Deuteronomium

A os­tat­ní, keď to počujú, budú sa báť a ne­vykonajú viac takej zlej veci v tvojom strede.


Verš v kontexte

19 učiníte mu to is­té, čo on zamýšľal učiniť svoj­mu bratovi, a od­praceš také zlo zo svoj­ho stredu. 20 A os­tat­ní, keď to počujú, budú sa báť a ne­vykonajú viac takej zlej veci v tvojom strede. 21 A nezľutuje sa tvoje oko, ale dá život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu.

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

20 A os­tat­ní, keď to počujú, budú sa báť a ne­vykonajú viac takej zlej veci v tvojom strede.

Evanjelický

20 Keď sa to os­tat­ní do­počujú, budú sa báť a nedopus­tia sa viac takého zla v tvojom strede.

Ekumenický

20 Os­tat­ní sa to do­počujú, budú sa báť a už nedopus­tia, aby sa také zlo medzi vami opakovalo.

Bible21

20 Až o tom us­lyší ostatní, při­jde na ně bázeň a tato špatnost se ve tvém stře­du už nikdy ne­stane.