Roháček5. Mojžišova19,19

5. Mojžišova 19:19

Deuteronomium

učiníte mu to is­té, čo on zamýšľal učiniť svoj­mu bratovi, a od­praceš také zlo zo svoj­ho stredu.


Verš v kontexte

18 A sud­covia dob­re vy­šet­ria vec, a keď sa dokáže, že hľa, svedok je falošný svedok a že hovoril lož na svoj­ho brata, 19 učiníte mu to is­té, čo on zamýšľal učiniť svoj­mu bratovi, a od­praceš také zlo zo svoj­ho stredu. 20 A os­tat­ní, keď to počujú, budú sa báť a ne­vykonajú viac takej zlej veci v tvojom strede.

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

19 učiníte mu to is­té, čo on zamýšľal učiniť svoj­mu bratovi, a od­praceš také zlo zo svoj­ho stredu.

Evanjelický

19 urob­te s ním tak, ako on za­mýšľal vy­konať svoj­mu bratovi. Tak od­stráňte zlo zo svoj­ho pro­stredia.

Ekumenický

19 urob­te s ním to, čo hod­lal urobiť on svoj­mu bratovi. Tým od­strániš zlo zo svoj­ho stredu.

Bible21

19 udělá­te mu to­též, co chtěl, aby se stalo jeho brat­ru. Od­straň ze svého stře­du zlo!