Roháček5. Mojžišova19,17

5. Mojžišova 19:17

Deuteronomium

vtedy sa po­stavia tí dvaja mužovia, ktorí majú taký spor pred Hos­podinom, pred kňazov a p­red sudcov, ktorí budú v tých dňoch.


Verš v kontexte

16 Keby po­vs­tal ukrut­ný svedok falošný proti nie­komu, aby svedčil na neho, že od­stúpil od Boha, 17 vtedy sa po­stavia tí dvaja mužovia, ktorí majú taký spor pred Hos­podinom, pred kňazov a p­red sudcov, ktorí budú v tých dňoch. 18 A sud­covia dob­re vy­šet­ria vec, a keď sa dokáže, že hľa, svedok je falošný svedok a že hovoril lož na svoj­ho brata,

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

17 vtedy sa po­stavia tí dvaja mužovia, ktorí majú taký spor pred Hos­podinom, pred kňazov a p­red sudcov, ktorí budú v tých dňoch.

Evanjelický

17 nech sa obaja mužovia, ktorí majú spor, po­stavia pred Hos­podina, pred kňazov a sud­cov, ktorí budú v tom čase;

Ekumenický

17 nech sa spor­né strany po­stavia pred Hos­podina, pred kňazov a sud­cov, ktorí vtedy budú v službe.

Bible21

17 obě stra­ny spo­ru se mu­sí po­stavit před Hos­po­di­na – před kněze a soud­ce, kteří tam v těch dnech bu­dou.