Roháček5. Mojžišova19,10

5. Mojžišova 19:10

Deuteronomium

aby sa ne­vyliala ne­vin­ná krv vpro­stred tvojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičstva, a bola by na tebe krv.


Verš v kontexte

9 keď budeš os­tríhať všet­ky tieto pri­kázania činiac ich, ktoré ti ja pri­kazujem dnes, aby si miloval Hos­podina, svoj­ho Boha, aby si chodil po jeho ces­tách po všet­ky dni, vtedy si pri­dáš ešte d­ruhé tri mes­tá ku tým trom, 10 aby sa ne­vyliala ne­vin­ná krv vpro­stred tvojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičstva, a bola by na tebe krv. 11 Ale keby nie­kto nenávidel svoj­ho blížneho a ú­kladil by mu a po­vs­tanúc na neho uderil by ho smr­teľne, takže by zo­mrel, a keby sa utiekol do nie­ktorého z tých miest,

späť na 5. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

10 aby sa ne­vyliala ne­vin­ná krv vpro­stred tvojej zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, do dedičstva, a bola by na tebe krv.

Evanjelický

10 aby sa ne­prelievala ne­vin­ná krv v tvojej krajine, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do dedičného vlast­níc­tva; ináč by bola na tebe vina za krv.

Ekumenický

10 V tvojej krajine, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, do dedičného vlast­níc­tva, nech sa ne­prelieva ne­vin­ná krv, aby si za ňu neniesol vinu.

Bible21

10 To pro­to, aby se v ze­mi, kte­rou ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává za dě­dictví, ne­pro­léva­la ne­vinná krev. Ta krev by padla na te­be!