Roháček5. Mojžišova18,9

5. Mojžišova 18:9

Deuteronomium

Keď voj­deš do zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohav­nos­tí tých národov.


Verš v kontexte

8 Rov­naký podiel budú jesť, krome toho, čo ktorý z nich do­stal za predané z ot­cov­ského majetku. 9 Keď voj­deš do zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohav­nos­tí tých národov. 10 Nenaj­de sa u teba ni­kto taký, kto by viedol svoj­ho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani za­klínač ani čarodej­ník

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

9 Keď voj­deš do zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohav­nos­tí tých národov.

Evanjelický

9 Keď voj­deš do krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, ne­uč sa konať podľa ohav­nos­tí tamojších národov.

Ekumenický

9 Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hos­podin, tvoj Boh, ne­na­podobňuj ohav­nos­ti miest­nych národov.

Bible21

9 Až ve­jdeš do země, kte­rou ti Hos­po­din, tvůj Bůh, dává, ne­uč se jednat pod­le ohavných způsobů oněch národů.