Roháček5. Mojžišova18,7

5. Mojžišova 18:7

Deuteronomium

bude svätos­lúžiť v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, jako ktoríkoľvek iní jeho bratia, Leviti, ktorí tam stoja pred Hos­podinom.


Verš v kontexte

6 A keď prij­de Levita z nie­ktorej z tvojich brán, od­kiaľkoľvek z Iz­raela, kde po­hos­tíni, a prij­de s celou žiadosťou svojej duše na mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin, 7 bude svätos­lúžiť v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, jako ktoríkoľvek iní jeho bratia, Leviti, ktorí tam stoja pred Hos­podinom. 8 Rov­naký podiel budú jesť, krome toho, čo ktorý z nich do­stal za predané z ot­cov­ského majetku.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

7 bude svätos­lúžiť v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, jako ktoríkoľvek iní jeho bratia, Leviti, ktorí tam stoja pred Hos­podinom.

Evanjelický

7 smie konať službu v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, ako všet­ci jeho bratia, levíti, ktorí tam stoja v službe pred Hos­podinom.

Ekumenický

7 smie vy­konávať službu v mene Hos­podina, svoj­ho Boha, ako os­tat­ní jeho bratia leviti, ktorí tam slúžia Hos­podinovi.

Bible21

7 Bude sloužit ve jménu Hos­po­di­na, svého Bo­ha, tak jako jeho ostatní bratři levi­té, kteří tam sto­jí před Hos­po­di­nem.