Roháček5. Mojžišova18,3

5. Mojžišova 18:3

Deuteronomium

A toto je to, čo bude pat­riť kňazom od ľudu, od tých, ktorí budú obetovať bit­nú obeť, už či vola či dobytča: dajú kňazovi plece, líca a žalúdok.


Verš v kontexte

2 Ale dedičs­tva nebude mať pro­stred svojich bratov. Hos­podin je jeho dedičs­tvom, tak ako mu hovoril. 3 A toto je to, čo bude pat­riť kňazom od ľudu, od tých, ktorí budú obetovať bit­nú obeť, už či vola či dobytča: dajú kňazovi plece, líca a žalúdok. 4 Pr­votinu svoj­ho obilia, svoj­ho vína a svoj­ho oleja a pr­votinu strihu svoj­ho drob­ného stáda, tiež dáš jemu.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

3 A toto je to, čo bude pat­riť kňazom od ľudu, od tých, ktorí budú obetovať bit­nú obeť, už či vola či dobytča: dajú kňazovi plece, líca a žalúdok.

Evanjelický

3 Toto bude právom kňazov voči tým, ktorí obetujú či býka či ov­cu: kňazovi sa dá pred­ná lopat­ka, čeľus­te a žalúdok.

Ekumenický

3 Podľa práva majú kňazi od ľudu, od tých, čo prinášajú na obetu býka alebo ov­cu, do­stať toto: kňaz do­stane pred­nú lopat­ku, čeľusť a žalúdok.

Bible21

3 Toto bu­dou kněží právoplatně do­stávat od li­du: Ti, kdo bu­dou přinášet oběť – ať už ze sko­tu nebo z bravu – dají knězi ple­ce, obě če­listi a žalu­dek.