Roháček5. Mojžišova18,22

5. Mojžišova 18:22

Deuteronomium

Keby hovoril prorok nejaké slovo v mene Hos­podinovom, a ne­stalo by sa to slovo ani by ne­prišlo, to je to slovo, ktoré nehovoril Hos­podin, v spup­nos­ti hovoril ho prorok, nebudeš sa ho báť.


Verš v kontexte

20 Ale prorok, ktorý by sa spup­ne od­vážil hovoriť slovo v mojom mene, to, čoho som mu ne­prikázal hovoriť, a ktorý by hovoril v mene iných bohov, ten prorok zo­mrie. 21 A keby si po­vedal vo svojom srd­ci: Jako po­známe slovo, ktoré nehovoril Hos­podin? 22 Keby hovoril prorok nejaké slovo v mene Hos­podinovom, a ne­stalo by sa to slovo ani by ne­prišlo, to je to slovo, ktoré nehovoril Hos­podin, v spup­nos­ti hovoril ho prorok, nebudeš sa ho báť.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

22 Keby hovoril prorok nejaké slovo v mene Hos­podinovom, a ne­stalo by sa to slovo ani by ne­prišlo, to je to slovo, ktoré nehovoril Hos­podin, v spup­nos­ti hovoril ho prorok, nebudeš sa ho báť.

Evanjelický

22 Slovo, ktoré po­vie prorok v mene Hos­podinovom, a ne­us­kutoční sa ani ne­spl­ní, to je slovo, ktoré Hos­podin ne­vyriekol. Z trúfalos­ti to hovoril prorok; neboj sa ho!

Ekumenický

22 Slovo, ktoré vy­sloví prorok v mene Hos­podina a ono sa ne­us­kutoční ani ne­spl­ní, je slovo, ktoré nehovoril Hos­podin. Prorok to po­vedal len svoj­voľne, pre­to sa toho neboj!

Bible21

22 Nuže, jest­liže pro­rok řekne Hos­po­di­novým jménem něco, co se ne­stane, pak to slovo ne­mlu­vil Hos­po­din. Onen pro­rok mlu­vil opo­váž­livě. Ne­boj se ho.