Roháček5. Mojžišova18,21

5. Mojžišova 18:21

Deuteronomium

A keby si po­vedal vo svojom srd­ci: Jako po­známe slovo, ktoré nehovoril Hos­podin?


Verš v kontexte

20 Ale prorok, ktorý by sa spup­ne od­vážil hovoriť slovo v mojom mene, to, čoho som mu ne­prikázal hovoriť, a ktorý by hovoril v mene iných bohov, ten prorok zo­mrie. 21 A keby si po­vedal vo svojom srd­ci: Jako po­známe slovo, ktoré nehovoril Hos­podin? 22 Keby hovoril prorok nejaké slovo v mene Hos­podinovom, a ne­stalo by sa to slovo ani by ne­prišlo, to je to slovo, ktoré nehovoril Hos­podin, v spup­nos­ti hovoril ho prorok, nebudeš sa ho báť.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

21 A keby si po­vedal vo svojom srd­ci: Jako po­známe slovo, ktoré nehovoril Hos­podin?

Evanjelický

21 Možno si po­mys­líš: Ako po­známe, ktoré slovo nehovoril Hos­podin?

Ekumenický

21 Možno si po­mys­líš: Podľa čoho po­známe, ktoré slovo ne­povedal Hos­podin?

Bible21

21 Můžeš si říci: „Jak po­zná­me, že to slovo ne­mluví Hospodin?“