Roháček5. Mojžišova18,20

5. Mojžišova 18:20

Deuteronomium

Ale prorok, ktorý by sa spup­ne od­vážil hovoriť slovo v mojom mene, to, čoho som mu ne­prikázal hovoriť, a ktorý by hovoril v mene iných bohov, ten prorok zo­mrie.


Verš v kontexte

19 A stane sa, že ten, kto by ne­počúval na moje slová, ktoré bude hovoriť v mojom mene, ponesie svoju vinu, a ja to budem vy­hľadávať od neho. 20 Ale prorok, ktorý by sa spup­ne od­vážil hovoriť slovo v mojom mene, to, čoho som mu ne­prikázal hovoriť, a ktorý by hovoril v mene iných bohov, ten prorok zo­mrie. 21 A keby si po­vedal vo svojom srd­ci: Jako po­známe slovo, ktoré nehovoril Hos­podin?

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale prorok, ktorý by sa spup­ne od­vážil hovoriť slovo v mojom mene, to, čoho som mu ne­prikázal hovoriť, a ktorý by hovoril v mene iných bohov, ten prorok zo­mrie.

Evanjelický

20 Avšak prorok, ktorý by si trúfal hovoriť v mojom mene, čo som mu neroz­kázal hovoriť, alebo kto by pre­hovoril v mene cudzích bohov, ten prorok nech zo­mrie!

Ekumenický

20 No prorok, ktorý by sa v mojom mene opovážil hovoriť niečo, čo som ne­prikázal, alebo by hovoril v mene iných bohov, taký prorok nech zo­mrie.

Bible21

20 Kdy­by se však nějaký pro­rok opo­vážil pro­mlu­vit mým jménem slovo, které jsem mu ne­svěřil, ta­kový pro­rok ať zemře stejně, jako kdy­by mlu­vil jménem cizích bohů.“