Roháček5. Mojžišova18,15

5. Mojžišova 18:15

Deuteronomium

Hos­podin, tvoj Bôh, ti vzbudí proroka z tvoj­ho stredu, zpomedzi tvojich bratov, ako som ja, na toho budete počúvať,


Verš v kontexte

14 lebo tieto národy, ktoré ty zauj­meš do dedičs­tva, počúvajú na planetárov a na vešt­cov, ale tebe nedal Hos­podin, tvoj Bôh, aby si tak robil. 15 Hos­podin, tvoj Bôh, ti vzbudí proroka z tvoj­ho stredu, zpomedzi tvojich bratov, ako som ja, na toho budete počúvať, 16 všet­ko tak, ako si si žiadal od Hos­podina, svoj­ho Boha, na Horebe v deň shromaždenia hovoriac: Nech už ne­počúvam viacej hlasu Hos­podina, svoj­ho Boha, ani nech už viacej ne­vidím tohoto veľkého ohňa, aby som nezom­rel.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

15 Hos­podin, tvoj Bôh, ti vzbudí proroka z tvoj­ho stredu, zpomedzi tvojich bratov, ako som ja, na toho budete počúvať,

Evanjelický

15 Hos­podin, tvoj Boh, vzbudí ti proroka, ako som ja, z tvoj­ho pro­stredia, spomedzi tvojich bratov; toho po­slúchaj­te -

Ekumenický

15 Hos­podin, tvoj Boh, ti vzbudí proroka, ako som ja, spomedzi vás, z tvojich bratov. Toho po­slúchaj­te.

Bible21

15 Hos­po­din, tvůj Bůh, ti zpro­střed tvých bra­trů vzbudí pro­roka, jako jsem já – toho po­s­lou­chej­te.