Roháček5. Mojžišova18,14

5. Mojžišova 18:14

Deuteronomium

lebo tieto národy, ktoré ty zauj­meš do dedičs­tva, počúvajú na planetárov a na vešt­cov, ale tebe nedal Hos­podin, tvoj Bôh, aby si tak robil.


Verš v kontexte

13 Do­konalý budeš s Hos­podinom, svojím Bohom, 14 lebo tieto národy, ktoré ty zauj­meš do dedičs­tva, počúvajú na planetárov a na vešt­cov, ale tebe nedal Hos­podin, tvoj Bôh, aby si tak robil. 15 Hos­podin, tvoj Bôh, ti vzbudí proroka z tvoj­ho stredu, zpomedzi tvojich bratov, ako som ja, na toho budete počúvať,

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

14 lebo tieto národy, ktoré ty zauj­meš do dedičs­tva, počúvajú na planetárov a na vešt­cov, ale tebe nedal Hos­podin, tvoj Bôh, aby si tak robil.

Evanjelický

14 Lebo tieto národy, ktoré máš vy­hnať, počúvajú vy­kladačov znamení a vešt­cov. Tebe to však Hos­podin, tvoj Boh, nedovolil.

Ekumenický

14 Národy, ktoré máš vy­hnať, počúvajú vy­kladačov znamení a vešt­cov. Tebe to však Hos­podin, tvoj Boh, nedovolil.

Bible21

14 Náro­dy, které ovládneš, to­tiž po­s­lou­chají jasnovid­ce a věšt­ce, ale to­bě to Hos­po­din, tvůj Bůh, ne­do­pouští.