Roháček5. Mojžišova18,10

5. Mojžišova 18:10

Deuteronomium

Nenaj­de sa u teba ni­kto taký, kto by viedol svoj­ho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani za­klínač ani čarodej­ník


Verš v kontexte

9 Keď voj­deš do zeme, ktorú ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohav­nos­tí tých národov. 10 Nenaj­de sa u teba ni­kto taký, kto by viedol svoj­ho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani za­klínač ani čarodej­ník 11 ani bosorák ani do­pytujúci sa veštec­kého ducha ani vedomec alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕt­vych.

späť na 5. Mojžišova, 18

Príbuzné preklady Roháček

10 Nenaj­de sa u teba ni­kto taký, kto by viedol svoj­ho syna alebo svoju dcéru cez oheň, ani veštec ani planetár ani za­klínač ani čarodej­ník

Evanjelický

10 Nech sa nenáj­de u teba taký, čo by syna alebo dcéru pre­vádzal ohňom, ani veštec, ani vy­kladač znamení, ani hádač, ani čarodej­ník,

Ekumenický

10 Nech nie je medzi vami ni­kto, kto by syna alebo dcéru pre­viedol cez oheň: ani veštec za­oberajúci sa vešt­bami, ani vy­kladač znamení, ani hádač, ani čarodej­ník,

Bible21

10 Ať se u tebe nena­jde, kdo by svého syna či dce­ru pro­ve­dl ohněm! Stejně tak žádný věš­tec, jasnovi­dec, ha­dač, ča­roděj,