Roháček5. Mojžišova13,11

5. Mojžišova 13:11

Deuteronomium

A počuje to celý Iz­rael, a budú sa báť a ne­urobia viacej nijakej takej zlej veci v tvojom strede.


Verš v kontexte

10 A budeš ho kameňovať, do­kiaľ nezom­rie, lebo ťa chcel od­viesť od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypt­skej zeme, z domu sluhov. 11 A počuje to celý Iz­rael, a budú sa báť a ne­urobia viacej nijakej takej zlej veci v tvojom strede. 12 Keby si počul hovoriť o nie­ktorom zo svojich miest, ktoré ti dá Hos­podin, tvoj Bôh, aby si tam býval,

späť na 5. Mojžišova, 13

Príbuzné preklady Roháček

11 A počuje to celý Iz­rael, a budú sa báť a ne­urobia viacej nijakej takej zlej veci v tvojom strede.

Evanjelický

11 Ukameňuj ho až na sm­rť, lebo ťa chcel zviesť od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egyp­ta, z domu ot­roc­tva.

Ekumenický

11 Ukameňuješ ho, pre­tože ťa chcel od­viesť od Hos­podina, tvoj­ho Boha, ktorý ťa vy­viedol z Egypta, z domu ot­roc­tva.

Bible21

11 Uka­menuj ho k smrti – vž­dyť tě chtěl od­trh­nout od Hos­po­di­na, tvého Bo­ha, který tě vy­ve­dl z Egyp­ta, z domu ot­ro­ctví!