Roháček5. Mojžišova12,24

5. Mojžišova 12:24

Deuteronomium

Nebudeš jej jesť; na zem ju vy­leješ ako vodu.


Verš v kontexte

23 Len buď sil­ný, aby si nejedol kr­vi, lebo krv je dušou, a p­reto nebudeš jesť duše s mäsom. 24 Nebudeš jej jesť; na zem ju vy­leješ ako vodu. 25 Nebudeš jej jesť, aby ti bolo dob­re i tvojim synom po tebe, keď budeš robiť to, čo je pravé v očiach Hos­podinových.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

24 Nebudeš jej jesť; na zem ju vy­leješ ako vodu.

Evanjelický

24 Nejedz ju, ale vy­lej ju na zem ako vodu!

Ekumenický

24 Nejedz krv, vy­lej ju na zem ako vodu!

Bible21

24 Ne­jez krev, nech ji vy­téci na zem jako vo­du.