Roháček5. Mojžišova12,21

5. Mojžišova 12:21

Deuteronomium

Keď bude ďaleko od teba mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin, tvoj Bôh, aby tam položil svoje meno, teda si za­biješ zo svojich hoviad alebo zo svoj­ho drob­ného stáda, ktoré ti dá Hos­podin, tak ako som ti pri­kázal, a teda budeš jesť vo svojich bránach, čo a koľko len sa bude žiadať tvojej duši.


Verš v kontexte

20 Keď rozšíri Hos­podin, tvoj Bôh, tvoje hranice, tak ako ti hovoril, a po­vieš: Budem jesť mäso; lebo tvoja duša si žiada jesť mäso; čo a koľko len sa bude žiadať tvojej duši, budeš jesť mäsa. 21 Keď bude ďaleko od teba mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin, tvoj Bôh, aby tam položil svoje meno, teda si za­biješ zo svojich hoviad alebo zo svoj­ho drob­ného stáda, ktoré ti dá Hos­podin, tak ako som ti pri­kázal, a teda budeš jesť vo svojich bránach, čo a koľko len sa bude žiadať tvojej duši. 22 Ale to budeš jesť iba tak, ako sa jie srna alebo jeleň; nečis­tý i čis­tý to bude spolu jesť.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

21 Keď bude ďaleko od teba mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin, tvoj Bôh, aby tam položil svoje meno, teda si za­biješ zo svojich hoviad alebo zo svoj­ho drob­ného stáda, ktoré ti dá Hos­podin, tak ako som ti pri­kázal, a teda budeš jesť vo svojich bránach, čo a koľko len sa bude žiadať tvojej duši.

Evanjelický

21 Ak bude ďaleko od teba mies­to, ktoré vy­volí Hos­podin, tvoj Boh, aby tam položil svoje meno, môžeš za­biť zo svoj­ho dobyt­ka a oviec, ktoré ti Hos­podin dal, ako som ti pri­kázal, môžeš jesť vo svojich bránach, koľko sa ti zažiada.

Ekumenický

21 No ak mies­to, ktoré si Hos­podin, tvoj Boh, vy­volí pre svoje meno, bude od teba ďaleko, môžeš podľa môj­ho príkazu zo svoj­ho dobyt­ka alebo oviec, čo ti dal Hos­podin, za­biť zviera a môžeš jesť vo svojich mes­tách, koľko sa ti žiada.

Bible21

21 I když bu­deš dale­ko od mís­ta, které si Hos­po­din, tvůj Bůh, vy­vo­lí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hos­po­din dal, tak, jak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě pod­le své chu­ti.