Roháček5. Mojžišova11,9

5. Mojžišova 11:9

Deuteronomium

a aby ste dlho žili na zemi, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com, že im ju dá aj ich semenu, zem, ktorá tečie mliekom a medom.


Verš v kontexte

8 A tedy budete os­tríhať každé pri­kázanie, ktoré vám ja pri­kazujem dnes, aby ste boli sil­ní a aby ste vošli a zau­jali do dedičs­tva zem, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali do dedičs­tva, 9 a aby ste dlho žili na zemi, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com, že im ju dá aj ich semenu, zem, ktorá tečie mliekom a medom. 10 Lebo zem, do ktorej ty ideš, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, nie je ako Egypt­ská zem, z ktorej ste vy­šli, kde si sial svoje semeno a polieval si svojou nohou jako zeleninovú za­hradu.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

9 a aby ste dlho žili na zemi, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com, že im ju dá aj ich semenu, zem, ktorá tečie mliekom a medom.

Evanjelický

9 a aby ste dlho žili v krajine, ktorú Hos­podin prísahou za­sľúbil dať vašim ot­com aj ich po­tom­kom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

Ekumenický

9 aby ste dlho žili v krajine, ktorú Hos­podin pod prísahou sľúbil vašim ot­com a ich po­tom­kom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom.

Bible21

9 a bu­dete užívat dlouhého živo­ta v ze­mi, o níž Hos­po­din přísahal vašim ot­cům, že ji dá jim a je­jich se­meni – zem oplývající mlékem a me­dem.