Roháček5. Mojžišova11,8

5. Mojžišova 11:8

Deuteronomium

A tedy budete os­tríhať každé pri­kázanie, ktoré vám ja pri­kazujem dnes, aby ste boli sil­ní a aby ste vošli a zau­jali do dedičs­tva zem, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali do dedičs­tva,


Verš v kontexte

7 Lebo vaše vlast­né oči to boly, k­toré to videly všet­ky tie veľké skut­ky Hos­podinove, ktoré činil. 8 A tedy budete os­tríhať každé pri­kázanie, ktoré vám ja pri­kazujem dnes, aby ste boli sil­ní a aby ste vošli a zau­jali do dedičs­tva zem, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali do dedičs­tva, 9 a aby ste dlho žili na zemi, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com, že im ju dá aj ich semenu, zem, ktorá tečie mliekom a medom.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

8 A tedy budete os­tríhať každé pri­kázanie, ktoré vám ja pri­kazujem dnes, aby ste boli sil­ní a aby ste vošli a zau­jali do dedičs­tva zem, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali do dedičs­tva,

Evanjelický

8 Za­chovávaj­te každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, aby ste boli sil­ní, aby ste vtiah­li a za­brali krajinu, ktorú idete za­brať,

Ekumenický

8 Za­chovávaj­te každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, aby ste boli sil­ní, keď pôj­dete ob­sadiť krajinu, do ktorej sa uberáte a ktorú máte ob­sadiť,

Bible21

8 Pro­to do­držuj­te všech­na přikázání, která vám dnes udílím. Pak bu­dete mít sílu vejít a ob­sa­dit zem, kte­rou při­chází­te ob­sa­dit,