Roháček5. Mojžišova11,20

5. Mojžišova 11:20

Deuteronomium

a na­píšeš ich na po­d­voje svoj­ho domu i na svoje brány,


Verš v kontexte

19 A budete im vy­učovať svojich synov hovoriac o nich, keď budeš sedieť vo svojom dome, i keď poj­deš ces­tou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať; 20 a na­píšeš ich na po­d­voje svoj­ho domu i na svoje brány, 21 aby bolo mnoho vašich dní i dní vašich synov na zemi, ktorú pri­sahal Hos­podin vašim ot­com, že im ju dá, jako dni nebies nad zemou.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

20 a na­píšeš ich na po­d­voje svoj­ho domu i na svoje brány,

Evanjelický

20 Na­píš ich na veraje svoj­ho príbyt­ku a na svoje brány,

Ekumenický

20 Na­píšeš ich na veraje svoj­ho domu a na svoje brány,

Bible21

20 Na­piš je na veřejích svého domu i na svých branách.