Roháček5. Mojžišova11,15

5. Mojžišova 11:15

Deuteronomium

A dám bylinu na tvojom poli pre tvoje hovädá, a budeš jesť a na­sýtiš sa.


Verš v kontexte

14 že dám vašej zemi dážď na jeho čas, ran­ný i po­zdný, a budeš spratávať svoje obilie i svoju vín­nu šťavu i svoj olej. 15 A dám bylinu na tvojom poli pre tvoje hovädá, a budeš jesť a na­sýtiš sa. 16 Vy­stríhaj­te sa, aby sa nedalo zviesť vaše srd­ce, a od­chýlili by ste sa odo mňa a slúžili by ste iným bohom a klaňali by ste sa im!

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

15 A dám bylinu na tvojom poli pre tvoje hovädá, a budeš jesť a na­sýtiš sa.

Evanjelický

15 a dám ti trávu na poli pre tvoj dobytok; budeš jesť a na­sýtiš sa.

Ekumenický

15 I trávu ti dám na poli pre tvoj dobytok a naješ sa do­sýta.

Bible21

15 Na tvých pas­t­vinách dám vy­růst trávě pro tvůj do­by­tek. Bu­deš moci jíst do sytosti.