Roháček5. Mojžišova10,8

5. Mojžišova 10:8

Deuteronomium

Toho času od­delil Hos­podin po­kolenie Léviho, aby nosili truh­lu sm­luvy Hos­podinovej, a aby stáli pred Hos­podinom, aby mu slúžili a aby dávali požeh­nanie v jeho mene, jako je tomu až do dnešného dňa.


Verš v kontexte

7 Od­tiaľ sa rušali do Gud­gody a z Gud­gody do Jot­baty, do zeme po­tokov vody. 8 Toho času od­delil Hos­podin po­kolenie Léviho, aby nosili truh­lu sm­luvy Hos­podinovej, a aby stáli pred Hos­podinom, aby mu slúžili a aby dávali požeh­nanie v jeho mene, jako je tomu až do dnešného dňa. 9 Pre­to ne­má Lévi podielu a dedičs­tva so svojimi brat­mi. Hos­podin je jeho dedičs­tvom, tak ako mu hovoril Hos­podin, tvoj Bôh.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

8 Toho času od­delil Hos­podin po­kolenie Léviho, aby nosili truh­lu sm­luvy Hos­podinovej, a aby stáli pred Hos­podinom, aby mu slúžili a aby dávali požeh­nanie v jeho mene, jako je tomu až do dnešného dňa.

Evanjelický

8 V tom čase Hos­podin od­delil kmeň Léví, aby nosil truh­lu zmluvy Hos­podinovej, aby stál pred Hos­podinom k Jeho službe a aby žeh­nal v Jeho mene až pod­nes.

Ekumenický

8 V tom čase od­delil Hos­podin kmeň Léviho, aby nosil ar­chu Hos­podinovej zmluvy a slúžil Hos­podinovi a požeh­nával v jeho mene, ako je to dnes.

Bible21

8 Tenkrát Hos­po­din od­dě­lil kmen Levi, aby nosi­li Tru­hlu Hos­po­di­novy smlou­vy, aby stá­li před Hos­po­di­nem, slouži­li mu a v jeho jménu aby žeh­na­li, jak to činí až dodnes.