Roháček5. Mojžišova10,7

5. Mojžišova 10:7

Deuteronomium

Od­tiaľ sa rušali do Gud­gody a z Gud­gody do Jot­baty, do zeme po­tokov vody.


Verš v kontexte

6 A synovia Iz­raelovi sa rušali z Beerót-bené-jaakána do Mósera. Tam zo­mrel Áron a tam je i pochovaný, a kňaz­ský úrad konal Eleazár, jeho syn, mies­to neho. 7 Od­tiaľ sa rušali do Gud­gody a z Gud­gody do Jot­baty, do zeme po­tokov vody. 8 Toho času od­delil Hos­podin po­kolenie Léviho, aby nosili truh­lu sm­luvy Hos­podinovej, a aby stáli pred Hos­podinom, aby mu slúžili a aby dávali požeh­nanie v jeho mene, jako je tomu až do dnešného dňa.

späť na 5. Mojžišova, 10

Príbuzné preklady Roháček

7 Od­tiaľ sa rušali do Gud­gody a z Gud­gody do Jot­baty, do zeme po­tokov vody.

Evanjelický

7 Od­tiaľ sa po­hli do Gud­gódy a z Gud­gódy do Jot­baty, krajiny po­tokov.

Ekumenický

7 Od­tiaľ po­kračovali do Gud­gódy a z Gudgódy do Jot­báty, do kraja vod­ných tokov.

Bible21

7 Od­tud táh­li do Gudgo­du a z Gudgo­du do Jot­ba­ty, kra­ji­ny po­toků plných vo­dy.