Roháček5. Mojžišova1,5

5. Mojžišova 1:5

Deuteronomium

Za Jor­dánom, v Moáb­skej zemi, začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon a po­vedal:


Verš v kontexte

4 potom, keď už bol porazil Síchona, amorej­ského kráľa, ktorý býval v Chešbone, a Óga, bázan­ského kráľa, ktorý býval v Aštaróte, v Ed­rei. 5 Za Jor­dánom, v Moáb­skej zemi, začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon a po­vedal: 6 Hos­podin, náš Bôh, nám hovoril na Horebe a riekol takto: Už ste sa do­sť na­bývali na tom­to vr­chu.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Za Jor­dánom, v Moáb­skej zemi, začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon a po­vedal:

Evanjelický

5 Za Jor­dánom, v Moábe začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon:

Ekumenický

5 V Moábsku, za Jor­dánom, začal Mojžiš vy­svetľovať ten­to zákon:

Bible21

5 za­čal Mo­jžíš v moáb­ské zemi v Za­jordání vy­světlovat ten­to Zákon. Ře­kl: