Roháček5. Mojžišova1,45

5. Mojžišova 1:45

Deuteronomium

A keď ste sa na­vrátili, plakali ste pred Hos­podinom, ale Hos­podin ne­us­lyšal vášho hlasu ani ne­na­klonil k vám svoj­ho ucha.


Verš v kontexte

44 Vtedy vy­šiel Amorej, ktorý býval na tom vr­chu, proti vám, a honili vás, ako robievajú včely, a zbili vás na Seire a bijúc prena­sledovali až do Hor­my. 45 A keď ste sa na­vrátili, plakali ste pred Hos­podinom, ale Hos­podin ne­us­lyšal vášho hlasu ani ne­na­klonil k vám svoj­ho ucha. 46 A tak ste bývali v Kádeši mnoho dní, toľko, koľko ste bývali.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

45 A keď ste sa na­vrátili, plakali ste pred Hos­podinom, ale Hos­podin ne­us­lyšal vášho hlasu ani ne­na­klonil k vám svoj­ho ucha.

Evanjelický

45 Keď ste sa vrátili, plakali ste pred Hos­podinom, ale Hos­podin ne­počúval váš hlas a ne­na­klonil k vám ucho.

Ekumenický

45 Po ná­vrate ste plakali pred Hos­podinom. Hos­podin však ne­vypočul váš hlas a ne­na­klonil k vám svoj sluch.

Bible21

45 Když jste se pak vrá­ti­li, naříka­li jste před Hos­po­di­nem, ale Hos­po­din vás ne­vy­s­lyšel, ne­po­přál vám slu­chu.