Roháček5. Mojžišova1,24

5. Mojžišova 1:24

Deuteronomium

A ob­rátiac sa išli hore na vr­chy a prišli až po dolinu Eškol a prešpehovali zem.


Verš v kontexte

23 To slovo sa mi ľúbilo, a vzal som z vás dvanás­tich mužov, po jed­nom mužovi z každého pokolenia. 24 A ob­rátiac sa išli hore na vr­chy a prišli až po dolinu Eškol a prešpehovali zem. 25 A vzali so sebou z ovocia zeme a donies­li dolu k nám a podali nám zp­rávu a po­vedali: Je to dob­rá zem, ktorú nám dá Hos­podin, náš Bôh.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A ob­rátiac sa išli hore na vr­chy a prišli až po dolinu Eškol a prešpehovali zem.

Evanjelický

24 Tí sa ob­rátili a vy­stúpili na po­horie, prišli po údolie Eškól a pre­skúmali ho.

Ekumenický

24 Tí sa vy­brali na výz­vedy, vy­stúpili na po­horie, prišli až do údolia Eškól a pre­skúmali ho.

Bible21

24 Vy­pravi­li se vzhů­ru do hor a přiš­li až do údo­lí Eškol. Když pro­zkou­ma­li zem,