Roháček5. Mojžišova1,14

5. Mojžišova 1:14

Deuteronomium

A na to ste mi od­povedali a riek­li ste: "To je dob­rá vec, o ktorej hovoríš, aby sme ju učinili.


Verš v kontexte

13 Vy­ber­te si mužov, múd­rych, roz­um­ných a známych, zo svojich po­kolení, a ustanovím ich za hlavy nad vami. 14 A na to ste mi od­povedali a riek­li ste: "To je dob­rá vec, o ktorej hovoríš, aby sme ju učinili. 15 A tedy som vzal hlavy vašich po­kolení, mužov to múd­rych a známych, a dal som ich za hlavy nad vami, za náčel­níkov nad tisícami, za náčel­níkov nad stami, za náčel­níkov nad päťdesiatimi a za náčel­níkov nad desiatimi a za správ­cov vašich po­kolení.

späť na 5. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 A na to ste mi od­povedali a riek­li ste: "To je dob­rá vec, o ktorej hovoríš, aby sme ju učinili.

Evanjelický

14 A vy ste mi od­povedali: Dob­rý je ná­vrh, ktorý za­mýšľaš uskutočniť!

Ekumenický

14 Vy ste mi od­povedali: Tvoj ná­vrh je dob­rý.

Bible21

14 Od­po­vědě­li jste mi: „Co navr­huješ, je dobré.“