RoháčekDaniel7,5

Daniel 7:5

A hľa, iné, druhé zviera sa zjavilo, podob­né med­veďovi, a bolo po­stavené po jed­nej strane, a malo tri reb­rá vo svojej tlame, medzi svojimi zubami, a tak­to mu po­vedali: Vstaň a nažer sa hoj­ne mäsa!


Verš v kontexte

4 Pr­vé bolo jako lev a malo krýd­la or­la. Hľadel som, až mu boly krýd­la vy­tr­hané, a bolo po­z­dvi­hnuté od zeme a po­stavené na dve nohy jako človek, a bolo mu dané srd­ce človeka. 5 A hľa, iné, druhé zviera sa zjavilo, podob­né med­veďovi, a bolo po­stavené po jed­nej strane, a malo tri reb­rá vo svojej tlame, medzi svojimi zubami, a tak­to mu po­vedali: Vstaň a nažer sa hoj­ne mäsa! 6 Po­tom som videl a hľa, zase iné z­viera čo do podoby jako le­opard, ktoré malo štyri vtáčie krýd­la na svojom chrb­te, a štyri hlavy malo zviera, a bolo mu dané pan­stvo.

späť na Daniel, 7

Príbuzné preklady Roháček

5 A hľa, iné, druhé zviera sa zjavilo, podob­né med­veďovi, a bolo po­stavené po jed­nej strane, a malo tri reb­rá vo svojej tlame, medzi svojimi zubami, a tak­to mu po­vedali: Vstaň a nažer sa hoj­ne mäsa!

Evanjelický

5 Po­tom druhé zviera, cel­kom iné, podob­né med­veďovi, bolo po­stavené na pred­nú stranu a v tlame medzi zubami malo tri reb­rá. Hovorili mu: Hore sa! Jedz mnoho mäsa!

Ekumenický

5 Vtedy sa ob­javila iná, druhá šel­ma, podob­ná med­veďovi. Po­stavili ju do pop­redia. V tlame medzi zubami mala tri reb­rá; po­vedali jej tak­to: Vstaň a zožer mnoho mäsa!

Bible21

5 A hle, vtom se ob­jevi­la druhá šel­ma, podobná med­vě­du. Na jedné straně byla vztyčená, v zu­bech drže­la tři že­b­ra a bylo jí řečeno: „Vstaň, sežer mno­ho těl!“

RoháčekDaniel7,5