RoháčekDaniel3,9

Daniel 3:9

Od­povedali a hovorili kráľovi Na­buchodonozorovi: Kráľu, ži na veky!


Verš v kontexte

8 Pre­to v ten is­tý čas pri­stúpili niek­torí chaldejskí mužovia a žalovali na Židov. 9 Od­povedali a hovorili kráľovi Na­buchodonozorovi: Kráľu, ži na veky! 10 Ty si, ó, kráľu, vy­dal roz­kaz, aby každý človek, ktorý počuje zvuk rohu, píšťaly, citary a husieľ, žal­tár a gaj­dy i všelijakú hud­bu, padol a klaňal sa zlatému ob­razu,

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

9 Od­povedali a hovorili kráľovi Na­buchodonozorovi: Kráľu, ži na veky!

Evanjelický

9 Po­vedali kráľovi Nebúkad­necarovi: Kráľu, ži naveky.

Ekumenický

9 Vraveli kráľovi Nebúkad­necarovi: Kráľ, ži naveky!

Bible21

9 „Ať ži­ješ, krá­li, navěky!“ pozdravi­li krále Nabukadne­za­ra.

RoháčekDaniel3,9