RoháčekDaniel1,21

Daniel 1:21

A Daniel bol v tom po­stavení až do pr­vého roku panovania kráľa Cýra.


Verš v kontexte

19 A kráľ hovoril s nimi, a nenašiel sa z nich zo všet­kých ani jeden taký, jako bol Daniel, Chananiáš, Mišael a Azariáš, a stávali pred kráľom. 20 A v každej veci múd­ros­ti a rozumnosti, na ktorú sa ich vy­pytoval kráľ, našiel ich desaťk­rát z­beh­lejších nad všet­kých učen­cov a hvezdárov, ktorí boli v celom jeho kráľov­stve. 21 A Daniel bol v tom po­stavení až do pr­vého roku panovania kráľa Cýra.

späť na Daniel, 1

Príbuzné preklady Roháček

21 A Daniel bol v tom po­stavení až do pr­vého roku panovania kráľa Cýra.

Evanjelický

21 Tak bol Daniel tam až do pr­vého roku kráľa Kýra.

Ekumenický

21 Daniel tam zo­stal až do pr­vého roku kráľa Kýra.

Bible21

21 Daniel tam pak zůstal až do prvního roku krále Ký­ra.